İki yüzlülük yapıpta dostum olacağına delikanlı düşmanım ol daha iyi