Nedir.Org
 • 1
343
6
Okunma
1974
Cevap
1
Soru :

Anadolu Üstüne metni cevapları ve soruları, SDR İpekyolu Yayınları 3. sınıf Türkçe

Anadolu Üstüne metni cevapları ve soruları, SDR İpekyolu Yayınları 3. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61
(Millî Kültürümüz Teması)
Bölüm: Türkçe
Durum: Çözüldü
Tarih: 6 gün önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


172020-10-16 18:31:50 #
Cevap :

Anadolu Üstüne metni cevapları ve soruları, SDR İpekyolu Yayınları 3. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61
(Millî Kültürümüz Teması)

Anadolu Üstüne Metni Cevapları – 3. Sınıf Türkçe SDR İpekyolu Yayınları

Anadolu Üstüne Metni Cevapları Sayfa 52

Millî kültürümüze ait bir efsane araştırınız. Bunu birinci etkinliğe yazıp arkadaşlarınızla paylaşınız.

Birinci etkinlikte cevap yazılmıştır.

Anadolu Üstüne Metni Cevapları Sayfa 55

1. ETKİNLİK

Yaptığınız araştırmanın sonucunda öğrendiğiniz, millî kültürümüze ait bir efsanenin olaylarını belirleyiniz. Olayları oluş sırasına uygun olarak yazıp metne başlık vermeyi de unutmayınız. Yazdığınız metni arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap: 

HEP BÜYÜK EFSANESİ

Ege’de bir köyde bir adam yaşarmış. Bu adamın bağları, bağlarında koca koca salkımlı üzümleri varmış. Adamın üzümleri çok meşhurmuş.

Adam yaşlanınca bağları oğluna bırakmış. Oğlu da üzüm yetiştirmeye devam etmiş. Bir gün baba oğlunu ziyaret için bağa gelmiş. Sohbet ettikten sonra baba oğlundan bir salkım üzüm istemiş. Oğlu üzüm getirmek için bağa girmiş ama salkımlara uzanıp uzanıp “Bu salkım büyük!” deyip vazgeçiyormuş.

Baba, oğlunun uzun süre gelmediğini görünce oğlunun ne kadar cimri olduğunu anlamış. Adam bir zamanlar sahibi olduğu üzümlerden bir tanesinin bile tadına bakamadığı için çok üzülmüş ve o anda beddua etmiş oğluna; “ Kuş ol da, ’Hep büyük! Hep büyük!’ diye ötüver yaz kış!” demiş.

Delikanlı bağda üzüm aramaya devam ederken bulduğu üzüm salkımını
koparmak için elini uzattığı bir anda babasının bedduası gerçeğe dönüşmüş;
delikanlı kuş oluvermiş.

Bugün hala Ege Bölgesi’nde üzüm bağları üzerinde uçan bir kuşun “ Hep büyük ! Hep büyük!” diye öttüğü söylenmektedir.

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin türü nedir? Yazınız.

Cevap: Hikâye edici metin.

Anadolu Üstüne Metni Cevapları Sayfa 56

3. ETKİNLİK

Metni bir kez de sessiz okuyunuz. Anlamını bilmediğiniz sözcük ve sözcük gruplarını belirleyip aşağıya listeleyiniz. Sözcük ya da sözcük gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizle sözlüklerinizden (deyimler, atasözleri) bulduğunuz anlamları karşılaştırıp kelime defterlerinize yazınız.

Cevap: 

folklor: Halk bilimi

ozan: Şair

oluk: Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru

bakraç: Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova

Bunları birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

• Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünleri o ülkedeki folklorun konusudur.

• Ozanlarımızın yazdığı şiirlerden yapılan şarkılar çok hoşuma gidiyor.

• Oluklardan akan yağmur sularını fıçılara dolduruyor.

• Anneannem gençken yoğurt mayaladığı bakraçları hala saklıyor.

Anadolu Üstüne Metni Cevapları Sayfa 57

4. ETKİNLİK

Metinle ilgili soruları yanıtlayınız.

Yazarın, vatanımız ile ilgili görüşleri nelerdir?

Cevap: Tarihî hazineleri, eski eserleri, folklor zenginlikleri, tabiat güzellikleriyle her an yeniden keşfedilmeye hazır bir ülkedir bu vatan.

Efsane ne ile ilgilidir?

Cevap: Anadolu isminin nasıl ortaya çıktığı ile ilgilidir.

Efsane nerede geçmektedir?

Cevap: Taşlıca Köyü’nün yamacında geçmektedir.

Efsanedeki olay nedir?

Cevap: Yaşlı bir kadının sıcaktan bunalmış askerlere ayran dağıtmasıdır.

Efsanedeki kişiler kimlerdir?

Cevap: Türk beyi, askerler, yaşlı kadın.

5. ETKİNLİK

Metinden bir, iki, üç, dört, beş ve altı heceden oluşan sözcükler bulunuz. Bunları aşağıda yazarak hecelerine ayırınız. Sözcükleri hecelerine ayırırken kısa çizgi kullanmayı unutmayınız.

Cevap: 

 1. az
 2. söze → söz-e
 3. ülkedir → ül-ke-dir
 4. derlenmemiş → der-len-me-miş turkceodevim.com
 5. hazineleri → ha-zi-ne-le-ri
 6. güzellikleriyle → gü-zel-lik-le-riy-le

Anadolu Üstüne Metni Cevapları Sayfa 58

6. ETKİNLİK

Aşağıda, Anadolu’muz için yazılan şarkılardan biri yer almaktadır. Bu şarkıyı bestelenmiş hâliyle sınıfta seslendiriniz.

Gezsen Anadolu’yu

Sen ne güzel bulursun,
Gezsen Anadolu’yu.
Dertlerden kurtulursun,
Gezsen Anadolu’yu.

Billur ırmakları var,
Buzdan kaynakları var,
Ne hoş toprakları var,
Gezsen Anadolu’yu.

Orda bahar başkadır,
Yazlar, kışlar başkadır,
Ah!.. Bu diyar başkadır,
Gezsen Anadolu’yu.

Erdoğan OKYAY

Anadolu Üstüne Metni Cevapları Sayfa 59

Siz de Anadolu ile ilgili şarkı ya da türkü araştırıp aşağıdaki alana yazınız. Yazdığınız şarkı ya da türküyü seslendiriniz.

Cevap: 

(örnek)

ANADOLU

Kuvvetlidir Türk’ün kolu,
Doğruluktan her bir yolu ,
Baştan başa Türkle dolu ,
Anadolu, Anadolu ..

Türk çocuğu küçük yaştan ,
Ekmeğin! söker taştan .
Kurtulmuştur yeni baştan ,
Anadolu, Anadolu ..

Çalışmanın vardır tadı ,
Tembelliğe alışmadı ,
Türk cennetinin bir adı :
Anadolu, Anadolu …

Aka GÜNDÜZ

Anadolu Üstüne Metni Cevapları Sayfa 60

7. ETKİNLİK

Tek başına anlamı olan veya tek başına anlamı olmadığı hâlde cümle kurmaya yarayan ses ya da ses topluluğuna sözcük (kelime) denir.

“Yanık bağırların, susuz dudakların umudu olur yaşlı ana.” cümlesinde sekiz sözcük vardır.

Siz de aşağıdaki cümlelerin kaçar sözcükten oluştuğunu belirleyip örnekteki gibi altlarına yazınız.

Cevap: 

Anadolu Üstüne Metni Cevapları - Sözcük Sayıları

Anadolu Üstüne Metni Cevapları – Sözcük Sayıları

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcükler farklı yazı stillerinde yazılmıştır. İnceleyiniz. Kelimeleri kendi yazı stilinize göre yazınız.

Yazma etkinliğini siz yapabilirsiniz.

Anadolu Üstüne Metni Cevapları Sayfa 61

9. ETKİNLİK

Askerler ile yaşlı kadın arasındaki konuşmalar yazıya geçirilirken konuşma çizgisinden (–) yararlanılmıştır. Metinde konuşma çizgisi olan yerleri tekrar inceleyiniz.

Hafta sonu bir arkadaşınızla karşılaştığınızı düşününüz. Birbirinize neler söylerdiniz? Bu karşılıklı konuşmayı, konuşma çizgisi kullanarak aşağıya yazınız.

Cevap: 

(örnek)

— Aa! Merhaba Sinem.
— Merhaba Fatih, nasılsın?
— İyiyim, sen nasılsın?
— Ben de iyiyim, gezmeye çıktım.
— Ben de kütüphaneye gidiyorum.
— Okulda görüşürüz o zaman.
— Görüşürüz, hoşça kal.

10. ETKİNLİK

Birinci etkinlikteki araştırmanızı değerlendirmek için aşağıdaki formu kullanınız.

Yaptığınız araştırmaya göre formu siz doldurabilirsiniz.

0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Anadoluda Kurulan İlk Türk Devletleri

Anaoldu'da kurulan ilk Türk devletleri (Özet)
Malazgirt Zaferi’nden sonra yapılan anlaşmaya Bizans’ın yeni yönetimi uymayınca, Sultan Alp Arslan komutanlarına Anadolu’nun tamamen fethedilmesi emrini vermişti. Alp Arslan’ın yerine geçen Melikşah zamanında da bu fetih hareketleri devam ettirildi. Kutalmışoğlu Süleymanşah ve kardeşi Mansur gibi hanedan üyeleri ile Artuk Bey, Tutak, Danişment Gazi, Mengücek, Ebulkasım gibi komutanlar emrindeki Türkmenlerle Anadolu içlerine akınlar düzenlediler. Anadolu’nun fatihi olan bu değerli komutanlar veya.. - Yazıya Git..

02 | 3. Selim

3. Selim (Osmanlı Türkçesi: سليم ثالث Selīm-i sālis) (24 Aralık 1761 - 28 Temmuz 1808), 28. Osmanlı padişahı ve 107. İslam halifesidir.
 
3. Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde babası 3. Mustafa'nın saltanatı döneminde dünyaya geldi. Babası 1774 yılında öldüğünde sadece 13 yaşında olduğu için amcası I. Abdülhamid tahta çıktı. I. Abdülhamid şehzade Selim'e kendisinden önceki padişahların tersine, oldukça iyi davrandı. Kafes (oda hapsi) hayatı yaşamasına rağmen Selim'in iyi bir eğitim almasına izin verdi. Şehzade Selim müzik.. - Yazıya Git..

03 | Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri

Anaoldu'da kurulan ilk Türk devletleri; Malazgirt Zaferi’nden sonra yapılan anlaşmaya Bizans’ın yeni yönetimi uymayınca, Sultan Alp Arslan komutanlarına Anadolu’nun tamamen fethedilmesi emrini vermişti. Alp Arslan’ın yerine geçen Melikşah zamanında da bu fetih hareketleri devam ettirildi. Kutalmışoğlu Süleymanşah ve kardeşi Mansur gibi hanedan üyeleri ile Artuk Bey, Tutak, Danişment Gazi, Mengücek, Ebulkasım gibi komutanlar emrindeki Türkmenlerle Anadolu içlerine akınlar düzenlediler. Anadolu’nun fatihi olan bu değerli komutanlar veya oğulları hâkim.. - Yazıya Git..

04 | Anadolu

Anadolu : (Anatelein; Güneşin doğduğu ülke) Türkiye’nin istanbul boğazı’yla avrupa’dan ayrılan asya kıtasındaki topraklarına anadolu denir. Hatta bu bölgeye tarihte “küçük asya” dendiği de olmuştur. Anadolu adı üzerine çeşitli söylenceler var. Anadolu’ya gelen ilk akıncıların yaşlı bir kadına rastlaması en bilindik efsane. Yaşlı kadın yorgun argın gelen akıncılara ayran ikram eder. Askerlerin her biri “ana dol” diye ayranları bittikçe çanaklarını yaşlı kadına uzatırlar. Kadın da elindeki testiyle her.. - Yazıya Git..

05 | Metnin Konusu

Metinde ya da paragrafta üzerinde durularn kavram, düşünce, olay, durum ve sorun metnin konusudur. Her metnin bir konusu vardır.Metnin konusu bulmak için şu soruların cevabını  bulmak yeterli olacaktır;1. Metinde neden söz ediliyor?2. Metinde ne anlatılıyor?Konu, paragrafta yazarın, üzerinde en çok durduğu kavram ya da kavramlardır. Bu kavramlar, bir durum, olay, sorun, duygu, düşünce, sezgi ile ilgili olabilir.  Paragrafa sorulan “Yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?” sorularının cevabıdır. Paragrafta en çok neden söz ediliyorsa, paragrafın konusu.. - Yazıya Git..

06 | Anadolu'nun en ünlü efsaneleri

Anadoludaki en ünlü efsaneler - Soruya Git..

07 | Anadolu’da birçok uygarlığın kurulmasının nedenleri nelerdir...

Anadolu’da birçok uygarlığın kurulmasının nedenleri nelerdir? Araştırınız - Soruya Git..

08 | Sınıflar kelimesi türemiş midir

Sınıflar kelimesi türemiş midir - Soruya Git..

09 | Anadolu’ya birçok uygarlığın gelip yerleşmesinin sebebi neler ola...

Anadolu’ya birçok uygarlığın gelip yerleşmesinin sebebi neler olabilir - Soruya Git..

10 | Anadolu Selçuklularında askeri davalara kim bakardı

Türkiye selçuklularinda askeri davalara kim bakar - Soruya Git..


Türkçe Bölümü Yeni SorularGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Blackgirl
  Blackgirl
  Belirtmemiş
 • Aleyna Aytaç
  Aleyna Aytaç
  Belirtmemiş
 • Emre Talo
  Emre Talo
  Belirtmemiş
 • leylasen666
  leylasen666
  Belirtmemiş
 • mertdiker
  mertdiker
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • AmirNewDay
  AmirNewDay
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Cemre Beray Özdemir
  Cemre Beray Özdemir
  Belirtmemiş
 • ArdaPat
  ArdaPat
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • uğur can duman
  uğur can duman
  Belirtmemiş
 • melda343477
  melda343477
  Belirtmemiş
 • aleyna123
  aleyna123
  Belirtmemiş
 • melek9878
  melek9878
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Muhammed Furkan USLU
  Muhammed Furkan USLU
  Belirtmemiş
 • zy01ADANA
  zy01ADANA
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Lilisaya
  Lilisaya
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • Mehmet Mert
  Mehmet Mert
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya