Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

Aristokrasi ne demek tarih

Bu soruya açıklama yazılmamış..

Bu soruya 1 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

  İşte Cevaplar


  Hera

  • 2023-09-18 12:06:34

  Cevap : Aristokrasi, iktidarın imtiyazlı ve genellikle soya bağlı bir toplum sınıfının elinde bulunduğu yönetim şeklidir. Ekonomik, toplumsal ve siyasi gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihi yönetim biçimidir. Sözcük "soylular sınıfı" anlamında da kullanılmaktadır.

  Aristokrasi terimi, Yunanca "aristos" (en iyi) ve "kratia" (güç) sözcüklerinden oluşmuştur. Bu kelimelerin birleşiminden "en iyilerin gücü" anlamına gelen "aristokrasi" kavramı ortaya çıkmıştır.

  Aristokrasi, ilk olarak Antik Yunan'da ortaya çıkmıştır. Atina'da, iktidar, soylu ailelerden gelen vatandaşların elindeydi. Bu aileler, askeri ve ekonomik olarak toplumda güçlü bir konuma sahipti.

  Aristokrasi, Avrupa'da Orta Çağ'da da yaygın olarak görülen bir yönetim şekliydi. Bu dönemde, krallar, soylular tarafından seçilirdi ve soylular, krala danışmanlık yapmakla görevliydi.

  Aristokrasi, modern çağda da bazı ülkelerde varlığını sürdürmüştür. Örneğin, İngiltere'de, soylular, Lordlar Kamarası'nda temsil edilmektedir.

  Aristokrasinin özellikleri

  - İktidar, imtiyazlı bir toplum sınıfının elindedir.
  - Bu sınıf, genellikle soya bağlıdır.
  - Ekonomik, toplumsal ve siyasi güç, bu sınıfın elindedir.
  - Bu sınıf, toplumda ayrıcalıklı bir konuma sahiptir.

  Aristokrasinin eleştirileri

  - Bu sistem, eşitlik ilkesine aykırıdır.
  - Bu sistem, toplumda adaletsizliklere yol açabilir.
  - Bu sistem, yeniliklere kapalı olabilir.

  Aristokrasinin tarihteki önemi

  - Bu sistem, Antik Yunan ve Avrupa'da uzun yıllar boyunca varlığını sürdürmüştür.
  - Bu sistem, toplumda eşitsizliklere yol açmıştır.
  - Bu sistem, modern çağda demokrasinin gelişmesine katkıda bulunmuştur.
  Diğer Cevaplara Gözat
  Cevap Yaz Arama Yap

  Cevap Yaz
  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.