Nedir.Org
 • 1
343
5
Okunma
5801
Cevap
2
Soru :

Bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir

Bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir
Bölüm: Bilim
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


22015-05-30 15:08:04 #
Cevap : Araştırma Nedir
Kişinin yaşadığı toplumu ve çevreyi tanımak ve karşılaştığı sorunlara çözüm yolları bulmak için giriştiği sistematik çabadır.

Bir araştırma iki evreden oluşur: 
 Araştırmanın Amacı ve Önemi, Veri Toplama Teknikleri

Detaylı bilgi ekteki sunumda
Bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir

Sunum İçeriği

1. Sayfa
BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAZIM TEKNİKLERİYrd. Doç. Dr. Kenan DağcıKOÜ, İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

2. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜBilimsel Çalışmanın BasamaklarıVeri ToplamaTahminler YapmaKontrollü DeneylerTeoriProblem TespitiHipotez Kurma

3. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜKonu Belirlenmesi :Araştırmak istediğiniz konuyu belirleyin.(Hipotezinizi Oluşturun)Hipotez hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde doğrulanırsa, evrensel gerçek haline gelir. Buna KANUN(YASA) denir.Hipotez kısmen doğrulanır, tamamen reddedilmezse ve yeni bulgularla desteklenirse TEORİ(KURAM) haline gelir.Hipotez doğrulanmazsa, Hipotez değiştirilir ve kalan basamaklar yeniden uygulanır.

4. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜKonu Belirlenmesi :Belirlediğiniz konuyla ilgili daha önce yazılmış olan kaynakları bulun.Bulduğunuz kaynaklar yazacağımız çalışmanın “kaynakça” dizinini oluşturacaktır.

5. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜKaynak Taraması:Web üzerinden bir çok kütüphane kataloglarına, veritabanlarına erişilebilirsiniz.Örneğin: Scientific Literature Digital Library http://citeseer.ist.psu.edu/Milli Kütüphanehttp://www.mkutup.gov.trEBSCO

6. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜLiteratür okuma : Okuduklarınızdan ufak notlar alın.Elinizde fotokopi olarak notlar varsa, fosforlu kalemlerle önemli yerleri işaretleyin.Konunuzu ilgilendiren, önemli bulduğunuz referansları da araştırın.

7. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜKonunun gözden geçirilmesi : Yapacağınız çalışmanın basılmış başka bir metnin aynısı olmamasına özen gösterin. Konunuzu fazla derine inmeden detaylandırın.Değişik bir bakış açısı getirmeye çalışın.

8. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜYapacağınız Çalışmayı planlayın :Ana başlıkları ve alt başlıkları çıkartın.Bunların sunumunun hangi sırada daha iyi olabileceğini düşünün.Konular arasında bir bütünlük oluşturmaya çalışın.Çalışmanızın “outline”nını sonuçlandırın

9. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜOkunan Makalelerden notlar çıkartma :Her alt başlık için bir boş sayfa ayarlayın.Kafanızdaki taslakla ilgili olan makaleleri tekrar gözden geçirin.Önemli noktalar hakkında kaynağı ile beraber not düşün. Bu adımlar araştırmanızın konularının birbiriyle bağlantısını görmek üzere diyagramlar ve akış şemaları oluşturmanızı sağlar.

10. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜOkunan Makalelerden notlar çıkartma :Zihninizde bir resim oluşturduğunuza emin olun (açık olmayan fulu noktalar varsa daha fazla okuyun).Hipotezler için deneysel kanıtı not alıp almadığınıza emin olun.Çelişen bilgileri netleştirmeye çalışın (fakat sonuçta ortaya doğru bir cevap çıkmayabileceğini göz önünde bulundurun.)

11. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜYazmaya başlama : Kısa notlarınızı kullanın.Giriş ve diğer bölümleri sıra ile yazmanız gerekli değildir.Yazdıkça referansları dahil edin.Sizin alanınızda uzmanlığı olmayanlar için bir resim oluşturmaya çalışıyorsunuz, bu yüzden yazınıza yeteri kadar açıklama ekleyin.

12. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜYazmaya başlama : Aristo gibi düşünüp ninenize anlatır gibi anlatın.

13. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜGiriş Kısmı: Çalışmada çözümlenmesi amaçlanan bilimsel sorun/sorunsal etraflıca tanımlanmalıKullanılanKavramsal çerçeveYöntemTeknik ve -eğer varsa- paradigmalar da yeterince açıklanmalıdır.

14. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜGelişme/Tartışma Kısmı: Gerek duyulan ayrıntı düzeyine bağlı olarak çalışmayı sonuca götürecek bilgi ve açıklamaları, uygun düşünce silsilesi içinde ortaya koyun.

15. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜSonuç Kısmı: Girişte açıklanan çalışmanın amacı ve/veya hipotezinden başlayarakÇalışmanın yöntemi Tekniği Sınırlılıkları çerçevesinde çalışmada ulaşılan çözüm Çalışmanın çeşitli bölümlerinde varılan sonuçlardan da yararlanarak açıklanır. Bu açıklamalar mümkünse veya gerek varsa daha sonraki çalışmalara ışık tutacak çeşitli önerilerle desteklenir. Ayrıca, yapılan araştırmada çözümlenemeyen sorunlar varsa, bunların gelecekte hangi tür veya konudaki araştırmalarla çözümlenebileceğine ilişkin bilgiler de verilir

16. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜAnlatım : Açık ve yalın, üçüncü tekil şahıs ağzından, edilgen (pasif) biçimde yapılır. Yazım kuralları konusunda kararsız kaldığınızda kaynak olarak Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu ve kurumun internet adresini http://www.tdk.gov.tr/imla kullanınız.

17. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜAnlatım : Bilimsel bir çalışmada duygusal, senli benli ifadelerden kaçınılır. Metni bilimsel yapan nesnel yani objektif olmasıdır. Subjektif ifadeler çalışmanın bilimselliğine gölge düşürür.

18. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜBilimsel Yazım ile ilgili Temel İlkeler Çalışma metninde kullanılan terimlerde birlik sağlanmalıdır. (Örneğin, çalışma metninde ‘kanun’/ ‘yasa’, ‘tabiat’/’doğa’, ‘teori’/’kuram’ gibi aynı anlama gelen terimlerin hangisi tercih edilecekse, o terim kullanılmalıdır. Başka kaynaklardan aynen yapılan aktarmalar, bu kuralın dışındadır.)

19. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜBilimsel Yazım ile ilgili Temel İlkeler- Üslûp birliği sağlanmalıdır. - Bir veya birden fazla kaynaktan yapılan aktarma veya alıntılar, birbiri ardı sıra bir sayfa veya daha fazla yer tutacak şekilde verilmemelidir. Bunun yerine, ya alıntı/aktarmalar arasında, çalışmayı hazırlayanın eleştiri, yorum veya açıklamaları da yer almalı veya bu tür uzun aktarmalar, Ekler’ kısmında gösterilmelidir.

20. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜBilimsel Yazım ile ilgili Temel İlkeler- Üslûp birliği sağlanmalıdır. - Bir veya birden fazla kaynaktan yapılan aktarma veya alıntılar, birbiri ardı sıra bir sayfa veya daha fazla yer tutacak şekilde verilmemelidir. Bunun yerine, ya alıntı/aktarmalar arasında, çalışmayı hazırlayanın eleştiri, yorum veya açıklamaları da yer almalı veya bu tür uzun aktarmalar, Ekler’ kısmında gösterilmelidir.

21. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜYazıların Font ve Puntoları:Fontlar:Times New Roman (Türkçe), Arial Tur, Courier Tur karakterler kullanılabilir.Puntolar:Tez metni 12 puntoÇizelgeler 12 punto (duruma göre 8’e kadar düşürülebilinir.) Alıntılar (münkünse italik tercih edilmelidir) 10 punto Dipnotlar, şekil altı ve resim altı yazılar 10 punto

22. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜAtıflar:- Kaynaktan aynen alınan bilgiler (quotation), çift tırnak içinde gösterilirler. Ör: “Her bilimin konusu ‘buluşlar’ yapmaktır. ") Çalışmayı hazırlayanın, kaynaktaki bilginin özünü değil, biçimini değiştirerek yaptığı alıntılar ise, çift tırnak arasına alınmadan gösterilirler. Her iki alıntı türünde de, ilgili kaynağa mutlaka atıf yapılır ve atıfların her birine, bir birini izleyen numaralar verilir.

23. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜAtıflar: Herhangi bir kaynağın muhtelif yerlerinden aynen yapılan atıfların önüne üç nokta (...) konur. Kaynaklardan aynen yapılan alıntılar, bir cümleyi aşmayacak uzunluktaysa, çalışma metni içinde verilirler. Daha uzun alıntılarda, alıntının ilk ve son satırları ile çalışma metni arasında en az çift aralıklı boşluk bırakılarak, alıntı ile metnin ayırt edilmesi sağlanır. Bu tür alıntılar için, çalışma metninde kullanılan puntodan daha küçük punto kullanılır.

24. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜDipnotlar ile ilgili kurallar: Bibliyografik Bilgiler Uluslararası Türkçe Bakınız V. Bkz.: Karşılaştırınız Cf. Karş. Karşı görüş vs. k.g. Aynı eser/yer Ibid. a.e. Adı geçen eser op.cit a.g.e. Yazara ait son zikredilen yer loc.cit a.y. Eserin kendi içinde yukarıya atıf supra bkz.: yuk. Eserin kendi içinde aşağıya atıf infra bkz.: aş. Eserin bütününe atıf passim b.a. Basım yeri yok w.place y.y. Basım tarihi yok w.date t.y. Çok yazarlı eserlerde ilk yazardan sonrakiler et. al. v.d. Sayfa/sayfalar p. / pp. s. Editör/yayına hazırlayan Ed. by Ed. veya Haz. Çeviren Trans. by Çev.

25. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜDipnotlar:Kitaba atıf: Giovanni Sartori, Demokrasi Kuramı, Çev. Deniz Baykal, Ankara, Siyasi İlimler Türk Derneği Yayınları, t.y., s. 11. Talcott Parsons, The Social System, London, Routledge and Kegan Paul, 1964, pp. 3-23. Bülent Tanör, Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, 3. bs., İstanbul, BDS, t.y., s. 43. Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul, Der, 1992, s. 25.

26. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜDipnotlar:Giovanni Sartori, Demokrasi Kuramı, Çev. Deniz Baykal, Ankara, Siyasi İlimler Türk Derneği Yayınları, t.y., s. 11. Aynı esere izleyen şekilde ikinci kez referans: Ibid. veya A.e. Aynı esere, fakat farklı sayfasına referans: Ibid., s. 40. veya A.e., s. 40.

27. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜDipnotlar:Araya başka referanslar girildiğinde, Sartori’nin kitabına yeniden referans: Sartori, Demokrasi Kuramı, s. 22. (Birden fazla eseri kullanılmışsa) veya Sartori, op. cit., s. 22. ya da, Sartori, a.g.e., s. 22.

28. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜDipnotlar:Edite edilmiş kitapta makaleye referans: George C. Homans, “Socia l Behavior as Exchange”, Small Groups, Ed. by. A. Paul Hare, Edgar R. Bogotta, Robert F. Bales, New York, Alfred A. Knopf, 1962, p. 175. Aynı esere izleyen referans: Ibid., p. 170. veya A.e., s. 170.

29. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜDipnotlar:Süreli yayında makaleye atıf: Ernst E. Hirsch, “İktidar ve Hukuk,” Çev. Hayrettin Ökçesiz, Hukuk Araştırmaları, C.II, No:3 ,Eylül-Aralık 1987, s. 44. İbrahim Ö. Kaboğlu, “Düşünce Özgürlüğü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye,” İnsan Hakları Yıllığı, C.XV ,1993, s. 50. Yukarıda Homans’ın makalesinin aynı sayfasına tekrar atıf: Homans, loc. cit. veya Homans, a. y.  

30. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜDipnotlar:Elektronik kaynağa atıf: John N.Berry , "Educate Library Leaders,” Library Journal, February 15, 1998 , (Çevrimiçi) http//www.epnet.com/ehost, 3 Nisan 2000. veya Bill Crowley-Bill Brace, "A Choice of Futures: Is It Libraries Versus Information?”, (Çevrimiçi) http//www.epnet.com/ehost, 30 Mart 2000.  

31. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜBibliyografya / Kaynakça Parsons, Talcott: The Social System, London, Routledge and Kegan Paul, 1964. Sartori, Giovanni: Demokrasi Kuramı, Çev. Deniz Baykal, Ankara, Siyasi İlimler Türk Derneği Yayınları, t.y. Berry, John N.: "Educate Library Leaders,” Library Journal, February 15, 1998, (Çevrimiçi) http//www.epnet.com/ehost, 3 Nisan 2000. Bohannan, Paul: “Law and Legal Institutions,” International Encyclopedia of Social Sciences, Vol.IX, Ed. by., David L. Shils, w. Place, McMillan and Free Press, © 1968, pp.73-77.

32. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜBibliyografya / Kaynakça Hirsch, Ernst, E.: “İktidar ve Hukuk,” Çev. Hayrettin Ökçesiz, Hukuk Araştırmaları, C.II, No:3, Eylül-Aralık 1987, s. 40-49.

33. Sayfa
Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Yrd.Doç.Dr. Kenan Dağcı KOÜDiğer Atıf ve Kaynakça Şekilleri : Örnek a) Arı soyadlı bir yazarın kitabına yapılan atıf;(Arı, 2004: 68) Bütününe atıf yapılırsa sayfa numarası yazılmaz.Örnek b) Magee soyadlı bir yazarın, yayın tarihi belirsiz kitabına yapılan atıf; (Magee, t.y.: 39-40) Kaynakça şekli:Arı, Tayyar. (2004), Uluslararası İlişkiler Teorileri : Çatışma, Hegemonya, İşbirliği. 3. Baskı. İstanbul: Alfa. Mouffe, Chantal. (1985), “Demokrasi ve Yeni Sağ,” Kriz Noeliberalizm ve Reagan Dosyası. Ragıp Zarakolu (der.) İstanbul: Alan Yayınları.

0 kişi beğendi
12015-05-30 15:11:54 #
Cevap : Bu da farklı bir bilimsel araştırma teknikleri sunusu
Bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir

Sunum İçeriği

1. Sayfa
Araştırma Teknikleri ve SeminerÖğr. Gör. Bülent TURAN

2. Sayfa
Genel çerçeveAraştırma Teknikleri ve Semineri;Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma tekniklerini, araştırma basamaklarını, veri toplama ve analizini, yorumunu, rapor yazma esaslarını, kaynakça ve dipnot gösterme tekniklerini kapsamaktadır.

3. Sayfa
Temel AmaçAraştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vb.) gözden geçirmek ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini anlatmaktır.

4. Sayfa
Araştırma yapılacak konuda, amacı ortaya tam koyabilmek, çalışmanın önemini vurgulamak, Bilimsel araştırma teknikleri doğrultusunda, seçilen konu üzerinde araştırma yaparak, değişik kaynaklardan veri toplamak ve elde edilen verileri doğru olarak analiz edebilmek.

5. Sayfa
Seçtiği konuyla ilgili kaynak taraması yapabilmek 1. Konuyla ilgili kaynak eser ve kişileri belirleyip yazma 2. Kaynak taraması için uygun bir plân hazırlama 3. Kütüphane çalışmalarında katalog kullanma 4. Yararlandığı kaynak ve kişilerden elde ettiği bilgileri not ve fişlere yazma 5. Basın yayın organlarını takip ederek konuya ilişkin bilgileri toplama6- Internet’ten araştırma yapma

6. Sayfa
Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilmek 1. Araştırma konusuna uygun olarak araştırmanın amacını yazma 2. Araştırma konusuna göre araştırmanın önemini yazma 3. Araştırmanın dayandığı temelleri yazma 4. Araştırma konusunun sınırlılıklarını yazma 5. Araştırma konusuna uygun tanımları yazma

7. Sayfa
Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilmek 1. Elde ettiği verileri amacına uygun olarak sınıflayıp yazma 2.Sınıflandırdığı veriler üzerinde gerekli olan istatistiksel işlemleri yapma 3. Verileri tablo halinde gösterme 4. Sonuçları kontrol etme

8. Sayfa
Bulguların yorumlanması ile ilgili özellikleri açıklayabilmek 1. Bulguların nasıl yorumlanacağını yazma 2. Yorumlamada dikkat edilmesi gereken özellikleri yazma 3. Bulguların yorumlanmasını örnek vererek açıklama Araştırmada elde ettiği bulguları yorumlayabilmek 1. İstatistiksel tekniklerle elde ettiği bulguları yazma 2. Bulgular doğrultusunda yorumunu yazma 3. Yaptığı yorumun doğruluğunu tabloya göre kontrol ederek yazma

9. Sayfa
Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilmek 1.Araştırma sonuçlarına dayalı olarak gerçekleştirilebilecek öneriler yazma 2. Bu önerileri önemine göre sıralayıp yazma Yaptığı araştırmayla ilgili özet yazabilmek 1. Araştırmanın tüm aşamalarını özetleyerek yazma 2. Yazdığı özeti, araştırmanın ilgili bölümüne yerleştirme

10. Sayfa
Bir araştırma iki evreden oluşur. Araştırma Teknikleri  (Araştırmanın Amacı ve Önemi, Veri Toplama Teknikleri)Araştırma Teknikleri (Rapor Yazma Teknikleri) 

11. Sayfa
Bilme, öğrenme süreci ve işleminin konusu ya da nesne ve olaylara yüklemler vererek varılan yargı.Bilgi Nedir?

12. Sayfa
Bilgi ile ilgili başka tanımlamalar: Halihazırda bildiğimiz şey Halihazırda bildiğimizi sandığımız şey

13. Sayfa
Araştırma, BilimAlternatifler•   otorite•   gelenekler•   sağduyu•   medya araçları•   kişisel deneyimlerBilgi edinme yolları

14. Sayfa
Otorite•  kaynaktan alınan bilgileri doğru kabul ettiğinizde bilgi kaynağı : otorite•  karar vermede otorite’yi kullanmanınavantajları:dezavantajları:–çabuk–otorite ?–basit–doğruluk ?–ucuz–yanlış yönlendirme ?Bilgi edinme yolları

15. Sayfa
Gelenekler•  gelenekler mesleki güçlükler, kararlar için yararlı mıdır?•  önyargılar içerir, zamanla geçerliklerini yitirebilirBilgi edinme yolları

16. Sayfa
Sağduyu• herkesin inandığı ve anlamlı (mantıklı) gelen bir şeye inanmak karar vermede sağduyudan yararlanmak•  günlük yaşamda yararlı ama genelde– çelişkili fikirler – hatalar – yanlış bilgiler – önyargılariçerirBilgi edinme yolları

17. Sayfa
Medya Araçları•  toplum ve dünyadan bilgi alma•  olaylar ve kişileri tanımaManipüle edilebilir / güvenmek zorBilgi edinme yolları

18. Sayfa
Kişisel Deneyimler•  “görmek inanmaktır”•  yaşadıklarımız, deneyimlerimiz•  yanlış sonuçlar– gereğinden fazla genelleştirme– seçici gözlem – gözlemi erken sonlandırma – hale etkisi (Bir özellikten genel yargı çıkarma)Bilgi edinme yolları

19. Sayfa
BilimEvrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.TDKGözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabasıdır. Bertrand Russell

20. Sayfa
Bilimsel BilgiBilimsel bilgi , bilimsel metotlarla elde edilen bilgi türüdür.Bilimsel yöntemler akıl deney ve gözlemlere dayanmaktadır. Bir bilginin bilimsel olabilmesi için yöntemsel olması gerekir. Bilimsel bilgi objektif, sistemli, tutarlı ve eleştiriye açık bilgidir.

21. Sayfa
Bilimsel bilgiyi büyü, fal, edebiyat ya da sanat gibi bilgi türlerinden ayıran temel özellik bilimsel bilginin konusunun ampirik (görgül) ve nesnel gerçeklik olmasıdır. Görgüllük bilginin konusunu oluşturan olay ya da nesnelerin gözlemlenebilir olması anlamına gelir.

22. Sayfa
Bilimsel YöntemBilimsel bilgi üretme yoluBilimin süreç yönü bilim topluluğunun kullandığı– fikirler – kurallar – teknikler – yaklaşımlara karşılık gelen bir terim(Neuman, 1997)

23. Sayfa
AraştırmaBilimsel yöntemi kullanarak bilimsel bilgi elde etmekBilimsel yöntem uygulaması

24. Sayfa
Araştırmanın amaçlarıOlayların tanımlanması,sınıflanmasıOlaylar arasındaki ilişkileri bulmakOlayları anlamak ve açıklamakOlayların önceden tahmin edilmesiOlayların kontrolüİlişkilerin içindeki sebepleri incelemek

25. Sayfa
Araştırmanın özellikleriAraştırma problem çözmeyi amaçlarProblemlere güvenilir çözümler bulmalıdırGözlenebilir, ölçülebilir verilere dayalı olmalıdırYapılan gözlem ve tanımlar doğru olmalıdırYapılan araştırmada kişisel yanlılık yok edilmelidir. Araştırmalar kayıt altına alınmalıdır.

26. Sayfa
İyi bir araştırma konusunun özellikleriAraştırılabilir olmak (Somut): Konu hakkında veri toplanabilmeli ve toplanan veriler analiz edilebilmelidir. İşyerinde uyuşturucu kullanımı ya da işletmelerin stratejileri, finansal durumları, üst yönetimin kararları, özel hayat ve aile içi ilişkiler vb gibi konularda araştırılabilirlik sıkıntısı olduğundan iyi bir konu değildir.Uygulama veya kuramsal anlamlılık: Ya piyasadaki işletmelerin sorunlarına çözüm olacak ya da bir teorideki boşluğu doldurmaya yarayacak olmalıdır.Özgünlük: Yeni bir şey ortaya koyan çalışmalardır.Kişisel yetenek ve imkanlara uygundur.Değerlendirme heyetinin beklentileriyle uyum: Eğer araştırma üniversite gibi bir eğitimin parçası ise değerlendiricilerin ya da jüri’nin beklentilerini karşılamalıdır.

27. Sayfa
Bilimsel araştırmada verilen bir araştırma konusunu;Bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak yürütebilmek, Araştırma sonucuna uygun çözüm önerileri geliştirebilmek, Araştırma konusuna ait çözüm önerilerini analiz edebilmek, Bilimsel kurallara uygun olarak rapor edebilmek, Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilmek, Araştırma amacına uygun veri toplama aracını uygulayabilmek, Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilmek,

28. Sayfa
Bulguların yorumlanması ile ilgili özellikleri açıklayabilmek, Araştırmada elde edilen bulguları yorumlayabilmek, Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilmek, Yapılan araştırmayla ilgili özet yazabilmek, Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklayabilmek, Kurallarına uygun olarak raporlaştırabilmek,gerekmektedir. Bilimsel araştırmada verilen bir araştırma konusunu;

29. Sayfa
Araştırmacıyı güdüleyen motiflerMerakProblem Eldeki verilerTeknik olanaklar: ekipman, malzemeEkonomik kaynakGüncel yaklaşımlar

30. Sayfa
Araştırmada Veri ToplamaBelgesel tarama (kütüphane)GözlemGörüşmeYazışmaInternet

31. Sayfa
görüşmeönceden belirlenmiş, ciddi bir amaç için yapılan, soru sorma ve yanıtlama tarzına dayalı karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim süreci

32. Sayfa
•  Sıkı yapılandırılmışherkese önceden belirlenen aynı sorular•  Gevşek yapılandırılmışbazı açık uçlu sorular vardır bazı konularda derinleşilir•  Yapılandırılmamışsorular serbest, istenilen konuda derinleşilir, yanıtlar yönlendiricidir

33. Sayfa
Olumlu•  Esneklik•  Yanıt oranı•  Sözel olmayan davranış•  Ortam üzerindeki kontrol•  Soruların sırası•  Anlık tepki•  Veri kaynağının onaylanması•  Tamlık•  Derinlemesine bilgiOlumsuz•  Maliyet•  Zaman•  Olası yanlılık•  Kayıtlı ve yazılı bilgileri kullanamama•  Zaman ayırma güçlüğü•  Gizliliğin kaybı•  Soru standardının olmayışı•  Bireylere ulaşmada güçlük

34. Sayfa
GözlemHerhangi bir ortam ya da kurumda oluşan davranışı ayrıntılı olarak tanımlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir•ayrıntılı •kapsamlı •zamana yayılmışr

35. Sayfa
Gözlem türleri2 boyutu var•  gözlem ortamı– doğal – yapay•  araştırmacının yapısal kararları– Yapılandırılmış – yapılandırılmamış

36. Sayfa
gözlem türleriOrtamın kendisiyle ilgili yapıOrtama ilişkin yapıDoğal ortam (Alan çalışması)Yapay ortam (Laboratuvar çalışması)yapılandıırılmamışTür 1: Tamamen yapılandıırılmamış alan çalışması (araştırmacının katıldığı)Tür 3: Yapılandırılmamış labaratuvar çalışması (araştırmacının dışarıda kaldığı)yapılandırılmışTür 2: Yaplandırılmış alan çalışması (araştırmacının dışarıda kaldığı)Tür 4: Tamamen : yaplandırılmış labaratuvar gözlemi (araştırmacının dışarıda kaldığı)

37. Sayfa
Gözlemle veri toplama teknikleri•  yazılı tasvirler•  video kayıtları•  fotoğraf ve malzemeler•  yazılı kaynaklar

38. Sayfa
Güçlü yanlarısözel olmayan davranışoğal çevreuzun süreli analizZayıf yönlerikontrolün olmamasısayısallaştırma güçlüğüörneklem küçüklüğüalana giriş güçlüğügizliliğin ortadan kalkması

39. Sayfa
doküman incelemearaştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsarDiğer dokümanlar• film• video• fotoğraf

40. Sayfa
Olumlu•   kolay ulaşılamayacak özneler•   tepkisellik olmaması•   uzun süreli analiz•   örneklem büyüklüğü•   bireysellik ve özgünlük•   görece düşük maliyet•   nitelikOlumsuzolası yanlılık•   seçilmişlik•   eksiklik ulaşılabilirlik•   örneklem yanlılığısınırlı sözel olmayan davranışstandart format yokluğukodlama zorluğu

41. Sayfa
Başlıca iki araştırma metodolojisi (Yöntem bilimi) vardırNiceliksel araştırma Kantitatif (quantitative research)Niteliksel araştırma Kalitatif (qualitative research)

42. Sayfa
Nitel araştırma Niçin? Nasıl? Ne şekilde sorularına yanıt arar.Nicel araştırma Ne kadar? Ne miktarda? Ne kadar sık, Ne kadar yaygın? sorularına yanıt arar.

43. Sayfa
Bilimsel Araştırmada Temel KavramlarHipotezDeğişkenTümdengelim ve Tümevarım

44. Sayfa
Hipotez (Denence)Değişkenler arasındaki ilişkileri belirten, test edilebilir önermelerdir (ifadelerdir). Sıfır Hipotezi (H0): İki değişken arasında önemli bir ilişki bulunmadığını ya da gruplar arasında önemli bir farkın bulunmadığını belirten hipotezdir. (Birbirinden önemli derecede farklı değildir)H0:Adidas ve Nike marka ayakkabıların ortalama dayanma süreleri birbirine eşittir.

45. Sayfa
Alternatif Hipotez: İki değişken arasında önemli bir ilişki bulunduğunu ya da gruplar arasında önemli bir fark olduğunu belirten hipotezlerdir.“Adidas marka ayakkabıların ortalama dayanma süresi NIKE marka ayakkabılara göre daha yüksektir”“Eğerli” Hipotez: “Eğer çalışanlar sağlıklı ise daha az hasta olurlar” Yön belirten hipotez: “İşte karşılaşılan stres yüksek olursa çalışanların iş tatmini daha düşük olur”“Kadınlar erkeklere göre daha kolay motive olurlar”Yön belirtmeyen hipotez: “Çalışanların yaş düzeyleri il iş tatmin düzeyleri arasında önemli bir ilişki vardır”“Amerikalı ve Asyalı çalışanlar arasında iş etik değerleri bakımında bir farklılık vardır”

46. Sayfa
İyi bir hipotezin özellikleriKuramsal bir temele dayanmalıdırBilinenlerle ciddi çelişkisinin olmaması gerekirDeğişkenler arasındaki ilişkiyi tanımlamalıdırTest edilebilir olmalıdır

47. Sayfa
Değişken Herhangi bir olgu ya da şeye ait, birden çok değer alabilen bir özellik veya kavram demektir. DeğişkenlerBağımsız değişkenAraştırma problemini ve kişi özellikleri etkileyen, değişmez çevre Bağımlı değişkenBağımsız değişkenin etkisinin araştırıldığı, ona göre değişen özelliklerAra değişken Gözlenebilir değişkenlerin gerisinde kalan değişkenler

48. Sayfa
Tümdengelim - Tümevarım. Tekil olaylardan yola çıkarak bir genellemeye ulaşma yaklaşımına TÜMEVARIM yaklaşımı denir.Doğru kabul edilen bir genellemeden (teoriden) yola çıkarak tekil olayların alacağı şeklin kararlaştırıldığı yaklaşım TÜMEVARIM yaklaşımıdır.

49. Sayfa
Araştırma Sürecinin AşamalarıGüçlüğün seçilmesi,Problemin tanımlanması Probleme ilişkin olası çözümlerin ortaya konulması (denenceler) Verilerin toplanması – Kaynak TaramasıVerilerin çözümlenmesi Sonuç,yargı ve raporlaştırma

50. Sayfa
ARAŞTIRMA SÜRECİ

51. Sayfa
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ:RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ 

52. Sayfa
I- Araştırma raporunun yazılmasında temel kurallar1-Bilimsel kurallar2-İçerik ile ilgili kurallar a-Alıntıların kullanılması b-Dipnotların yazılması -Kaynak belirtme amaçlı dipnot -Ek bilgi verme amaçlı dipnot

53. Sayfa
II-Araştırma raporunun yazılması  1-Ön bölüma-Başlık sayfasıb-Önsözc-içindekilerd-Listeler

54. Sayfa
2-Ana bölüm/MetinÖzeta-Giriş -Problem -Amaç -Önem -Sınırlılıklar  -Tanımlarb-Kaynak araştırması c-Materyal ve yöntem -Evren ve örneklem -Araştırma modeli -Veriler ve toplanması -Verilerin işlenmesid-Araştırma sonuçları e-Tartışmaf-Sonuçg-Öneriler

55. Sayfa
3-Arka bölüma-Eklerb-Kaynaklar listesi

56. Sayfa
ARAŞTIRMALARDA KAYNAK GÖSTERME TEKNİKLERİ

57. Sayfa
Alıntı Yapılırken Dikkat Edilecek HususlarKaynak Göstermenin Zorunlu Olduğu/Olmadığı DurumlarMetin İçerisinde Kaynak Gösterme Kaynakça Listesini Sıralama veya GruplamaKaynakça Gösterme Yöntemleri

58. Sayfa
GİRİŞNiçin kaynak gösterilmeli?Başkalarının emeğine saygıAtıfta bulunacak diğer araştırmacıları yanlış yönlendirmemeYasal zorunluluklar

59. Sayfa
ALINTI YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Doğrudan AlıntılarKelimesi kelimesine aynen yapılan alıntılardır ve çift tırnak ( “......” ) işareti içerisine metin yazılır.Örnek: Yıldırım (1966, 21)’a göre, hipotez “araştırmacıya bir nevi ışık tutma niteliği taşıyorsa değerli sayılmalıdır.” Dolaylı AlıntılarAlıntı yapılan metin eğer birebir kaynakla aynı değilse, yazar kendi cümleleriyle ifade ediyorsa, alıntı yapılan kısım tırnak içine alınmaz ya da sıkıştırılmış paragraf gibi özel biçimler kullanılmaz; ancak kaynak göstermek zorunludur.

60. Sayfa
KAYNAK GÖSTERMENİN ZORUNLU OLDUĞU DURUMLARBaşkasının eserinden bir aktarma yapılmış ise,Başkasının bulduğu yöntem, sonuç veya amaçtan faydalanılmış ise,Başkasının eserinden rakam, katsayı, şekil, grafik, resim vb. alınarak kullanılmış ise,Az veya çok başkasının eserinden esinlenilmiş ise,Yukarıdakilerin dışında başkasının eserinden doğrudan ve dolaylı olarak faydalanılmış ise yararlanılan kaynakların bildirilmesi zorunludur.

61. Sayfa
KAYNAK GÖSTERMEYİ GEREKTİRMEYEN DURUMLARGenel kurallar, prensipler veya uygulamalar konusunda kaynak göstermeye gerek yoktur. Örneğin, “yardımseverlik bir erdemdir” ifadesinde kaynak göstermeye gerek yoktur. Herkesin bildiği, açık ve seçik olarak fark edilen bilgiler için kaynak göstermeye gerek yoktur. Örneğin, “Almanya Avrupa Birliğinin en güçlü ekonomisine sahip ülkelerinden biridir” ifadesinde kaynak göstermeye gerek yoktur.

62. Sayfa
KAYNAK NEREDE GÖSTERİLİR?DİPNOTU şeklinde aynı sayfanın sonundaCümle içerisinde veya cümle sonundaKitap veya makalenin sonunda Bölüm sonlarında Kaynakça ListesiKitap veya makalenin sonunda Kaynakça Listesi Bu alternatiflerden bir veya bir kaçı yazının yayınlanacağı derginin veya kitabın yayın politikalarına; veya ödevlerde ise öğretmenin tercihleri doğrultusunda yapılır.

63. Sayfa
METİN İÇERİSİNDE KAYNAK GÖSTERME ŞEKİLLERİDipnotu YöntemiSoyadı, Tarih ve Sayfa YöntemiSoyadı ve Tarih YöntemiNumaralama Yöntemi

64. Sayfa
Dipnotu Halinde Kaynak Gösterme YöntemiDipnotu halinde kaynak gösterirken, ilgili kısma veya cümle sonuna parantez içerisinde bir rakam yazılır ve aşağıda sayfanın en altına çizgi ile ayrılmış bölgeye metinde verilen numaranın aynısı eklenerek yazarın soyadı, adı, kitap/makale başlığı, yayıncı, yayın yeri, yayın tarihi ve sayfa numarası gibi tüm bilgiler verilir1. Örnek: [1] Arıkan, Rauf, (2005), Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama, Asil Yayın Dağıtım, 5. Baskı, Ankara.

65. Sayfa
Soyadı, Tarih ve Sayfa YöntemiÖrnek: Hipotez “araştırmacıya bir nevi ışık tutma niteliği taşıyorsa değerli sayılmalıdır” (Yıldırım,1966,21). Soyadı ve Tarih YöntemiÖrnek: Hipotez “araştırmacıya bir nevi ışık tutma niteliği taşıyorsa değerli sayılmalıdır” (Yıldırım,1966). Numaralama YöntemiÖrnek: Anket sorularının düzenlenmesinde soru sayısı kadar soru sırası da önemlidir (34)

66. Sayfa
KAYNAKÇA LİSTESİNİ SIRALAMA VEYA GRUPLAMA Yazarın Soyadına Göre Sıralama Kaynak Türlerine Göre Sıralama (Kitaplar, Dergiler, Tezler vb. şeklinde)

67. Sayfa
KAYNAKÇA LİSTESİNerede yer alır? Yazının metin kısmından hemen sonra Ekler kısmından hemen önce yer alır.Kaynağın türüne göre bir gösterim şekli vardır. Ancak bazı yayıncı kuruluşlar Kaynakça Listesinde ayrı bir gösterim şekli isteyebilir.

68. Sayfa
Hazırladığınız çalışmalarda bilgiyi nereden aldığınızı mutlaka yazınız.Bu şekilde davranmanız, ödevinizin değerini azaltmayacak, tam tersine ödevinizi daha da değerli kılacaktır.

69. Sayfa
Bu sununun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar;Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK ve ark. “Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri”Doç.Dr. Kazım DEVELİOĞLU, Ders Notları Yard. Doç. Dr. Ayşe Hilal BATI, Ders SunularıYrd. Doç. Dr. Serkan HAZAR, Ders Sunuları,Dr. Nejla CAN GÜLER, Ders Sunuları

0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Bilimsel Araştırma Basamakları

Bilimsel Araştırma Basamakları (Özet)
1. Problemi Görme – Gözlem ve Araştırma Konusunun Belirlenmesi
2. Araştırma Problemini Tanımlama
3. Konuyla İlişkili Kaynakların Taranması
4. Hipotezlerin Yazılması
5. Araştırma Yöntem ve Modelini Belirleme
6. Verilerin Toplanması ve Analizi
7. Araştırmanın Sonuçlandırılması ve Araştırma Raporunun Yazılması

Bilimsel Araştırma Basamakları Nelerdir
Bilimsel proje çalışması heyecan ve gözlem ile başlar . Çevremizde çok varlık var ve.. - Yazıya Git..

02 | Bilimsel Metin Örnekleri

1 - Antartika Antartika’da uzun kutup gecesi güneşin ufuktan yükselmesiyle biter ve altı ay sürecek gündüz başlar. Çok geçmeden smokinlerini giymiş penguen sürüleri, kısa bacakları üzerinde hoplayarak ilerlemeye başlar. Önlerinde yürümeleri gereken yüzlerce kilometre buzlu yol vardır. Ve onlar 1 adımda yalnızca 10 cm ilerleyebilir. Ama dakikada 120 adım atarlar. Yürümekten yorulunca da beyaz göğüsleri üzerine yatıp bacaklarını bir kürek gibi kullanarak kızaklar kayar gibi yol alırlar. Hedeşerine varınca bir çukur kazarlar. Çevresine taştan bir.. - Yazıya Git..

03 | Bilimsel Yasa

Bilimsel araştırma yöntemleriyle tespit edilmiş olaylar arasındaki değişmez ilişkiler sistemi.

Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen, akla ve mantığa uygun, genel kanıya göre kabul görmüş, değişmez nitelik kazanmış, yanlışlanma olasılığı olmayan gerçek bilgiye, yasa (kanun) denir. Yasalar değişmezlik ilkesine sahiptir. Yanlışlamaya çalıştığınızda, yasayı çökertmeniz mümkün olmaz. Yasalar en gerçek değişmezlerdir. Biz bu mevcut değişmezleri kullanarak yeni.. - Yazıya Git..

04 | Bilimsel Araştırmanın Nitelikleri

1. Bilimsel araştırma problem çözmeye yönelik belli aşamaları kapsayan, yansız, sistemli çalışmalar sürecidir.2. Bilimsel araştırma, doğruluğu test edilmiş, sistemli ve organize, daha önceki bilgilerden hareket ederek literatürde bulunmayan yeni bir bilgiye ulaşmaya çalışır.3. Bilimsel araştırma kendini yenilemeye açıktır. Belirlenen değişkenler ölçülebilir, gözlenebilir olmalı ve başka istatistik yöntemlerle analiz edilip araştırma tekrarlanabilmelidir.4. Bilimsel araştırmanın dayanakları bilimsel ortak ölçütler olmalı. Kişisel kanılar ve.. - Yazıya Git..

05 | Bilimsel Düşünce

Akla ve mantığa uygun olarak, mevcut değişmez bilgileri kullanarak yeni değişmez bilgiler ortaya çıkarma çabasıdır. Bilimsel bir çalışma yaparken ya da çözmeye çalıştığınız sorun üzerinde düşünürken sadece algısal gözlemlerden ve mevcut bilgi birikiminden faydalanmayız. Bilimsel düşünceye katkısı olan başka unsurlar da vardır. Bunlar, hayal gücü, yaratıcılık ve görebilirlik’ tir.

Hayal gücü, fiziksel olarak mevcut olmadığınız veya olamayacağınız ortamlarda gelişen olayları beynimizde sanal olarak görüntüleyebilme.. - Yazıya Git..

06 | Bilimsel başarı nedir (ingilizce olarak yazın)

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

07 | Bilimsel Problemler

Bilimsel bir problem oluşturarak,bilimsel çözüm yönteleriyle problemi çözünüz... - Soruya Git..

10 | Bilimsel bilgi örneği

Bilimsel bilgiye bir kaç örnek verir misiniz? - Soruya Git..


Yeni Sorular Cevapsız Sorular Çözülemeyen Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
İlgili Aramalar
 1. bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir
 2. bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir kısaca
 3. bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir vikipedi
 4. bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir pdf
 5. bilimsel araştırma yöntemleri basamakları nelerdir
 6. coğrafyada bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir
 7. sosyal bilimlerde bilimsel araştırma yöntemleri nelerdir
Bilim Bölümü Yeni SorularGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Melisnaz
  Melisnaz
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • tugcedogus
  tugcedogus
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • birkan yurtlu
  birkan yurtlu
  Belirtmemiş
 • Samet Ünsal
  Samet Ünsal
  Belirtmemiş
 • hazretiserdar
  hazretiserdar
  Belirtmemiş
 • Sudennatck
  Sudennatck
  Belirtmemiş
 • Cemre Beray Özdemir
  Cemre Beray Özdemir
  Belirtmemiş
 • zy01ADANA
  zy01ADANA
  Belirtmemiş
 • beren gençalp
  beren gençalp
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • lilisaya
  lilisaya
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • Emir Urak
  Emir Urak
  Belirtmemiş
 • Osman Efe Aygur
  Osman Efe Aygur
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • nightmare
  nightmare
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×