Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

 • WOW
 • 2 hf. önce
 • 3 Cevap

Doğru düşünme bilimi WOW Guru

Doğru düşünme bilimi wow guru sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?

Bu soruya 3 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

  İşte Cevaplar


  Zeus

  • 2023-09-13 14:34:35

  Cevap :
  Bulmacada 'Doğru düşünme bilimi WOW Guru' nedir sorusunun cevabı:
  Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Doğru düşünme bilimi WOW Guru' sorusunun yanıtı 6 harflidir ve cevaba ise MANTIK yazabilirsiniz.  Diğer cevaplar:
  MANTIK kelimesinin eş anlamlıları..
  1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Lojik yazabilirsiniz.
  2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 13 harfli ise cevaba Olanaklarının yazabilirsiniz.
  3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 10 harfli ise cevaba Türlerinin yazabilirsiniz.
  4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 10 harfli ise cevaba Ögelerinin yazabilirsiniz.
  İlgili bulmaca soruları:
  1. doğru düşünme bilimi wow guru

  Diğer Cevaplara Gözat
  Cevap Yaz Arama Yap

  Tugcedogus

  • 2023-09-13 14:34:35

  Cevap :
  Bulmacada 'Doğru düşünme bilimi WOW Guru' sorusunun cevabı olan 'MANTIK' kelimesinin sözlükte eş anlamı nedir:
  1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Lojik yazabilirsiniz.
  2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 13 harfli ise cevaba Olanaklarının yazabilirsiniz.
  3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 10 harfli ise cevaba Türlerinin yazabilirsiniz.
  4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 10 harfli ise cevaba Ögelerinin yazabilirsiniz.
  Cevap Yaz Arama Yap

  Tugcedogus

  • 2023-09-13 14:34:35

  Cevap :
  Sözlükte MANTIK Nedir:

  Mantık Tanımı Anlamı

  1. Doğru düşünme sanatı ve bilimi: “Akılla, mantıkla açıklanmayacak durumlar vardır dünyada.” -N. Cumalı.
  2. Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi: “Ali Rıza bey gerçi bir vakit bu mantığa kulak vermiyor göründü.” -R. N. Güntekin.
  3. fel. Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi, lojik.
  4. Gerçeği aramaya yönelen zihin işlemlerinden hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış yola çıktığını açıklayan ilkeleri yöntemli olarak inceleyen bilim.
  5. Çıkarım ve kanıt gösterme bilimi.
  6. Gereklik, erek ya da yargı ile iş, araç ya da kanıt arasında var olan tutarlık.
  7. Olguların ve düşüncelerin düzenli biçimde sıralanması.
  8. Öğrencilere doğru düşünme ilkelerini ve yollarını öğreten derse verilen ad.
  9. mantık; lojik: hegel’de, düşünceye, bilmeye ve dış dünyaya hükmetmede en önemli genel yaların arlarındaki bağıntıların bilimidir. mantık; düşüncenin çelişkilerini çözmek ve aşmak, tekiller halinde bölünmüş dünyayı bağıntılı bir bütün halinde, kavramlar ve kategoriler düzeyinde ele almak için bir araçtır. aristoteles mantığı: klasik mantık da denilmektedir. özdeşlik ilkesi üzerine kurulmuştur, aldığı değer hep aynı kalmaktadır. bu mantık iki değerlidir (doğru-yanlış).üçüncü bir değer almamaktadır (belirsizlik gibi) doğru düşünebilmek için aristoteles üç ilke ileri sürer; bunlar: özdeşlik ilkesi(bir şey ancak kendisidir),çelişmezlik ilkesi (bir şey kendisidir, başka şey olmayandır) ve üçüncü halin imkânsızlığı(bir şey ya kendisidir ya da değildir) leibniz bir ilke olarak bu mantığa yeter sebep ilkesini eklemiştir. (bkz sembolik mantık)

  Mantık Nedir

  (Yun. logike (tekhne))
  I. a. Doğru düşünme sanatı ve bilimi, b. Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi, c. Mantıksal düşünme yeteneği.
  II. En geniş anlamıyle: Düçüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, öğelerinin, biçimlerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi.

  Mantığın temel biçimleri

  1. Geleneksel biçimsel (formel) mantık: Düşünmenin içerik bakımından doğruluğunu değil, biçimsel doğruluğunu göz önünde bulundurur; düşünce biçimlerinin bir çözümlenmesidir (Aristoteles, "logike" sözcüğünü bu anlamda kullanmaz, mantık karşılığı "analitik" der); verilmiş önermelerden başka önermelerin çıkarılmasının kurallarını saptar. Öğeler öğretisi ve yöntem öğretisi olarak ikiye ayrılır; öğeler öğretisi: kavramlar, yargılar, çıkarımlar ve mantığın temel ilkelerini; yöntem öğretisi: kanıtlama yollarını, yöntemleri ve bilimlerin genel kuruluş ilkelerini araştırır; bilimlerin ilerlemesi ve gelişmesiyle kapsamı ve önemi artmıştır, giderek mantığın yanında ortaya çıkan bir bilim öğretisi olarak oluşmuştur; bu yeni bilim öğretisi Bacon ve Descartes'tan bu yana, yeni bir şey öğretmeyen tasımın karşısına konmuştur.
  2. Ruhbilimsel mantık (19. yüzyıl): Düşünmeyi ruhbilimsel açıdan (bilinç içeriklerinden kalkarak) kavramaya çalışır.
  3. Transsendental mantık (Kant ve Yeni Kantçılık): Düşünmenin salt biçimini inceleyen biçimsel mantıktan ayrı olarak bilginin mantıksal koşullarını göstermeye çalışır.
  4. Varlıkbilimsel (ontolojik) mantık: a. Genel olarak: Düşünme biçimlerini varlık biçimleriyle eşit kılar. b. Hegel'de doğa ve tinin temelinde bulunan öz-biçimleri ve öz-bağlamları öğretisi; ancak bu mantıksal dizge değişmez bir töz olarak değil, tersine logos'un -> eytişimsel bir biçimde ileriye doğru giden bir gelişmesi olarak kendini gösterir (eytişimsel mantık).
  5. Dil mantığı : a. İlkin Aristoteles'te, sonra Stoa'da, -> adcılıkta ve yeniden -> görüngübilimde değişik biçimlerde anlam çözümlemeleriyle ve giderek (ruhbilimciliğe karşı olarak) salt mantık biçiminde (Bolzano, Brentano, Meinong, Husserl), ayrıca modem deneycilerde ve analitik felsefede karşımıza çıkar (Carnap, Wittgenstein); b. Yorumlayıcı (Hermeneutik) mantık: mantıksal biçimleri ve bağlantıları kendi başına bir şey olarak değil de, konuşma ve düşünme biçimleri olarak ele alır ve bu biçimleri sözün (konuşmanın) canlı durumu içinde, deyişlerin somut yorumlanması yoluyla kavramaya çalışır (H. Lipps).
  6. Matematiksel mantık (simgesel mantık, lojistik, modern mantık): Kavramları sözcüklerle değil, imlerle göstererek işlem yapan mantık. İlkin Leibniz'de karşımıza çıkar (logica mathematica), dizgesel temellendirilişi: 19. yüzyılın ikinci yarısında Boole, Schröder ve Frege ile; geliştirilmesi: Russell ve Whitehead, ayrıca Carnap ve H. Scholz ile. Mantığı matematiksel yöntemle kesin, güvenilir ve salt olarak temellendirmeye çalışır, dilin çok anlamlılığından kaçınmak için, doğal dil yerine tek anlamlı ve mantıksal hesaplara elverişli yapma bir imler-simgeler dili koyar.
  7. İki değerli mantık: Aristoteles'e dayanan klasik mantık iki değerlidir; iki değer tanır. Bu değerler günlük dilde dendiği gibi doğru ve yanlış değil de, doğru ve doğru olmayandır. (Ör. A doğrudur -A doğru değildir; biri doğru ise öteki zorunlu olarak yanlıştır, ikisi dışında başka bir olanak yoktur.)
  8- Çok değerli mantık: İki değerden daha çoğunu, çoğunlukla da üç değer tanır: doğru, yanlış, olanaksız (P. Février); doğru, yanlış ve belirsiz (Reichenbach).


  Cevap Yaz Arama Yap

  Kolay Bulmaca Cevabı Bulma Robotu

  Cevap Yaz

  Bilgilendirme: Bulmaca sözlüğümüzde Haberturk, Hürriyet, Sözcü ve Posta gazetesinin günlük kare ve çengel bulmacalarının cevapları ve Bulmacahane, CodyCross, Words Of Wonders Guru, WOW Guru gibi bulmaca oyunlarının cevapları yayınlanmaktadır. Ayrıca diğer gazete bulmaca cevapları, bulmaca kitabı, çapraz, karışık bulmaca cevaplarınıda sözlüğümüzde bulabilirsiniz. Bulmaca sözlüğümüzden arama yaparak bulmaca sorunuzdaki cevabı kolayca bulabilirsiniz. Eğer cevap henüz sitemize eklenmemiş ise soru sor butonuna tıklayarak hemen cevap verilmesini sağlayabilirsiniz.

  Yakın zamanda para ödüllü online bulmaca çözebileceğiniz bulmaca servisimiz yayına alınacaktır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak en iyi bulmaca çözenler listelerimiz olacak.

  Sözlüğümüzde cevabını bulabileceğiniz bulmaca çeşitleri: CodyCross bulmaca soruları, çengel bulmaca, kare bulmaca, sudoku bulmaca, rakam bulmaca, kelime şifre bulmaca, altıgen çengel bulmaca, halka bulmaca, sözcük avı, yapboz bulmaca, labirent bulmaca, mozaik bulmaca, resimli kelime bulmaca, 7 farkı bulun, lekare bulmaca ve kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları.

  Ayrıca bulmaca cevapları sözlüğümüzde aradığınız kelimenin eş anlamı, mecazen ve mecaz anlamları, eski dildeki karşılıkları, osmanlıca karşılıklarıi, zıt anlamlarını bulabilirsiniz.

  Unutmayın bulmaca çözmek zekanızı geliştirdiği gibi çağımızın en kötü hastalıklarından biri olan alzheimer içinde doktorlar tarafından en önerilen çözümlerden biridir. Şimdiden güzel, sağlıklı günler dileriz..  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.