Nedir.Org
Soru Tara Cevapla Giriş


Cevap Ara?

14.756.348 den fazla soru içinde arama yap.

Sorunu Tarat
Kitaptan resmini çek hemen cevaplansın.

Patrilokal aile nedir?

Patrilokal aile nedir sorusunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz?

Bu soruya 3 cevap yazıldı. Cevap İçin Alta Doğru İlerleyin.
  Şikayet Et Bu soruya 0 yorum yazıldı.

  İşte Cevaplar


  Zeus

  • 2023-12-06 06:23:07

  Cevap :

  Patrilokal aile, evlilik sonrasında kadının, kocasının ailesinin evine yerleşmesi ile oluşan aile tipidir. Bu aile tipinde, kadının ailesinden gelen gelenekler ve görenekler, ailenin yaşamını şekillendirir.

  Patrilokal aile, dünyanın birçok yerinde görülen bir aile tipidir. Özellikle, ataerkil toplumlarda yaygın olarak görülür. Patrilokal ailelerde, genellikle erkeklerin ailenin reisi olduğu kabul edilir. Kadınlar, ailenin reisine ve diğer erkeklere itaat etmekle yükümlüdür.

  Patrilokal ailenin bazı avantajları şunlardır:

  1. Ailenin maddi kaynakları, tek bir çatı altında toplanır.
  2. Ailenin gelenekleri ve görenekleri, kuşaktan kuşağa aktarılır.
  3. Erkekler, ailenin yönetiminde söz sahibi olurlar.

  Patrilokal ailenin bazı dezavantajları şunlardır:

  1. Kadınlar, ailenin reisine ve diğer erkeklere bağımlı hale gelir.
  2. Kadınlar, kendi ailelerinden ve geleneklerinden uzakta kalırlar.
  3. Aile içi çatışmalar, daha fazla yaşanabilir.

  Türkiye'de, patrilokal aile tipi, özellikle kırsal kesimlerde yaygın olarak görülür. Ancak, şehirlerde de patrilokal aile tipi, hala varlığını sürdürmektedir.

  Patrilokal aile tipine örnek olarak, aşağıdaki toplumları verebiliriz:

  1. Japonya
  2. Çin
  3. Hindistan
  4. Orta Doğu ülkeleri
  5. Afrika ülkeleri

  Patrilokal aile tipi, günümüzde de birçok toplumda varlığını sürdürmektedir. Ancak, modernleşme ve küreselleşmenin etkisiyle, patrilokal aile tipi, yerini daha demokratik aile tiplerine bırakmaktadır.


  Diğer Cevaplara Gözat
  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2023-12-06 06:23:27

  Cevap : Patrilokal aile, evlenen kadının erkeğin ailesine katılması ve onlarla aynı mekanda yaşaması anlamına gelir. Bu evlilik biçimi genellikle ataerkil toplumlarda görülür. Kadının, erkeğin ailesinin evinde oturması ve aile yaşamına katılması patrilokal aile yapısının bir özelliğidir.
  Cevap Yaz Arama Yap

  Zeus

  • 2023-12-06 06:23:50

  Cevap :

  Patrilokal aile, evlendikten sonra çiftin genellikle erkeğin ailesinin yanında yaşadığı bir aile yapısıdır. Bu terim, "patri" kelimesinden türetilmiştir, ki bu da Latince kökenli bir kelime olup "baba" veya "atalar" anlamına gelir. Bu nedenle, patrilokal ailede, evlilik sonrasında çift, genellikle kocanın ailesinin evinde veya aile topluluğunda yaşar.

  Patrilokal aile yapısında, aile birimi genellikle erkek tarafından yönetilir ve miras, soyadı ve aile mülkiyeti genellikle baba hattından geçer. Patrilokal yaşam düzeni, ailenin genişleyen soyunu ve aidiyetini vurgular.

  Bu tür bir aile yapısı, farklı kültürlerde ve toplumlarda farklı varyasyonlara sahip olabilir. Ancak genel olarak, patrilokal aile tipi, bir çiftin evlendikten sonra kocanın ailesinin yanında kalma eğiliminde olduğu bir yapıyı ifade eder. Bu terimin karşıtı olarak, matrilokal aile, evlendikten sonra çiftin genellikle kadının ailesinin yanında yaşadığı bir aile yapısını ifade eder.

  Cevap Yaz Arama Yap

  Cevap Yaz
  Başarılı

  İşleminiz başarıyla kaydedilmiştir.